Rybářský tábor 2012

Tábor se konal od 30.6.do 7.7.2012 v rekreačním středisku Častoboř na pravém břehu Vltavy asi 14 km od Sedlčan. Ubytování bylo zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách.

Letošního tábora se zúčastnilo 12 malých rybářů.

Záměrem tábora bylo vyzkoušet si v praxi vědomosti nabyté za celý rok na pravidelných rybářských schůzkách. Program tábora byl pestrý a zábavný. Děti soutěžily v různých disciplínách rybářského sportu jako jsou vázání ryb. uzlů na čas, poznávání ryb, rostlin a živočichů  žijících kolem vody,  soutěž v rybolovné technice, ale i v nerybářských disciplínách a to ve stolním tenise, v malé kopané, ve střelbě vzduchovkou,  prakem i lukem. Vyzkoušely si noční rybolov, ale vyrazili jsme i na výlety do blízkého okolí.

Na konec tábora jsme uspořádali rybářské závody a všechny děti byly  odměněny podle umístění  a věku v různých disciplínách. Tábor se nám vydařil, děti byly spokojené a už se těší na tábor příští rok.

                                                                                             Za ČRS MO Jiří Maršík

... a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj.

Účastníci letošního tábora.

Na výletě v podzemí - štola Josef.

Tradiční závody na závěr tábora.