Informace o nás

Český rybářský svaz, z.s., ( dále jen ČRS ) je spolek, jehož posláním je zejména:

 

1). Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.

2). Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí.

3). Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotkyČRS a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování revírů. 

4). Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.

5). Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně prostředí, čistoty vod a životního prostředí.

6). Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti ČRS.

7). Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.

8). Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.

9). ČRS a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

                                                              ( Výňatek ze Stanov ČRS )

        Přijď i ty mezi nás !