2012

Vybrané akce roku

28.1.2012 - sezónu jsme zahájili v Sedlčanech, kde se uskutečnilo 1.kolo středočeského přeboru v rybolovné technice ( RT ). Pod vedením obou našich vedoucí se tohoto závodu zúčastnilo 5 našich malých rybářů ( lépe řečeno 4 malí rybáři a 1 malá rybářka ). A jak jsme si vedli ?

 

Kategorie začátečníků :   19. místo Antonín Cajthaml

kategorie ml. žáci:             4. místo Tomáš Zbořil

                                       11. místo Zdeněk Krtek

                                       12. místo Michal Hnátek

kategorie žákyň:                 6. místo Andrea Mádlová

Zleva doprava ( samozřejmě při pohledu na toto foto ): Michal Hnátek, Antonín Cajthaml, Andrea Mádlová, Zdeněk Krtek, Tomáš Zbořil a oba vedoucí - Jiří Maršík a Pavel Zbořil. Děkujeme všem za reprezentaci naší MO.

 

21.4.2012 - další akcí našeho RK byla účast na oblastním kole Zlaté udice v Sedlčanech. Tak jako v uplynulých letech i letos si poměřovali teoretické i praktické znalosti s malými rybáři i rybářkami z jiných organizací. A takto jsme si vedli:

kategorie chlapci:     6.místo  Michal Korynta

                              10.místo Michal Hnátek

                              13.místo Antonín Cajthaml

                              17.místo Jan Hovorka

kategorie dívky:        2.místo Andrea Mádlová

 

  Zadní řada zleva: Pavel Zbořil, Jiří Maršík a Václav Škvor

  prostřední řada zleva: Michal Korynta a Andrea Mádlová

  a dolní řada zleva: Michal Hnátek, Jan Hovorka a Antonín Cajthaml.

 

5.5.2012 - další akcí, kterou náš rybářský kroužek absolvoval, byly dětské rybářské závody konané na rybníku "Kuliška" v Postupicích. Tým bystřických rybářů dorazil ve složení: Andrea Mádlová, Jan Hovorka a Tomáš Zbořil pod odborným vedením p.Václava Škvora a Pavla Zbořila. Z veleúspěšného tažení bystřických borců vzešli následující výsledky:


Kategorie do 12 let - dívky a chlapci společně:
celkové 1.místo - Tomáš Zbořil + 1.místo za největší ulovenou rybu
celkové 3.místo - Andrea Mádlová - zde upozorňuji, že se takto pěkně umístila v konkurenci i chlapců !!!
celkové 5. místo - Jan Hovorka + 1. místo za první ulovenou rybu

Jak vidno, tak při účasti 3 našich závodníků, jsme do Bystřice odvezli téměř všechny ceny. Děkujeme všem třem rybaříkům ( konkrétně tedy dvěma malým rybářům a jedné malé rybářce ) i oběma vedoucím týmu.

A to jsou oni: zleva Tomáš Zbořil, Jan Hovorka a Andrea Mádlová

 

12.5.2012 - za další akcí, kterou náš RK absolovoval, se bylo třeba vypravit do Kladrub u Vlašimi, kde se konal již 3.ročník dětských rybářských závodů "UNIQA CUP". Na krásném 3.místě se v kategorii dívek umístila Andrea Mádlová a Vojta Hošek se v kategorii chlapců umístil na 8.místě. Oběma blahopřejeme a celému týmu pod vedením p.Jiřího Maršíka děkujeme za reprezentaci naší místní organizace.

A zde jsou oba ocenění: Andrea a Vojta
 

26.5.2012 se na revíru 411 041 - Konopišťský potok 1, konal již 7. ročník dětských rybářských závodů. Počasí se vydařilo a tak úsilí, které dali organizátoři do jeho uspořádání, přineslo své ovoce. Účastníci byli rozdělěni do dvou kategorií a zde jsou výsledky.

Kategorie do 12 let:  1. místo Hodíková Lucie - Sedlčany

                                    2. místo Truhlářová Daniela - Vlašim

                                    3. místo Čadek Michal - Postupice

 

umístění bystřických rybářů: 4. místo Zbořil Tomáš

                                                 7. místo Zbořilová Pavla

                                                 9. místo Mádlová Andrea

                                               11. místo Hovorka Jan

                                               12. místo Hnátek Michal

                                       13. - 14. místo Hošková Lída, Kuthan David

 

"bystřičáci" bez ryby:   Kroužek Filip

                                        Krtek Zdeněk

                                        Doskočil Adam

                                        Standa Horčička

                                        Ivan Horčička

                                        Musil Jiří

 

Kategorie do 18 let: 1. místo Suk Ondra - Křešice

                                   2. místo Chvastek Michal - Sedlčany

                                   3. místo Nádvorník Štěpán - Benešov

                                   4. místo Hošek Vojtěch - Bystřice

 

První ryba: Zbořilová Pavla - Bystřice, nejmenší ryba: Šmídová Ester - Sedlčany, Lupač Marek - Nespery, největší ryba: Šmídová Ester - Sedlčany

Pavla Zbořilová z Bystřice - 1.ryba závodu

 

Společné foto vítězů obou kategorií

28.5.2012 - exkurze do líhně lipana podhorního v Holýšově.

"Účastníci zájezdu"